Pokazy kolekcji w ramach wydarzeń


Sezonowe kolekcje projektantki Angeliki Józefczyk prezentowane są w ramach wydarzeń branżowych oraz medialnych w Polsce. 

W celu uzywskania informacji o warunkach współpracy prosimy o kontakt na adres mailowy podany poniżej. W tytule wiadomości wpisując współpraca pokaz.

contact@angelikajozefczyk.com


Any purchases

Make your first purchase